INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE IHS UKSW

ARTIFEX

CZASOPISMO DOKTORANTÓW
I STUDENTÓW IHS UKSW
www.ihs.uksw.edu.pl