INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE


artifex_logo (8 kB)


Ukazujemy się od roku 2000!!!!

Redakcja:
Magdalena Jaroć (redaktor naczelna), Marta Bartochowska, Gabriela Walczak
artifex@uksw.edu.pl

Opieka naukowa: dr Bartłomiej Gutowski

ZOBACZ ON-LINE AKTUALNY NUMER


Numer 21 Artifex
Numer 20/2021
Numer 20 Artifex
Numer 20/2021
Numer 19 Artifex
Numer 17/2018
Numer 17/18 Artifex
Numer 17/2018
Numer 16 Artifex
NUMER 16/2015
Numer 15 Artifex
NUMER 15/2013
Numer 14 Artifex
NUMER 14/2012
Numer 13 Artifex
NUMER 13/2011
Numer 12 Artifex
NUMER 12/2010
Numer 11 Artifex
NUMER 11/2009
Numer 10 Artifex
NUMER 10/2008
Numer 9 Artifex
NUMER 9/2006
Numer 8 Artifex
NUMER 8/2005
Numer 7 Artifex
NUMER 7/2005
Numer 6 Artifex
NUMER 6/2004
Numer 5 Artifex
NUMER 5/2003
Numer 4 Artifex
NUMER 4/2002
Numer 3 Artifex
NUMER 3/2002
Numer 2 Artifex
NUMER 2/2001
Numer 1 Artifex
NUMER 1/2000