INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEartifex_logo (8 kB)Czasopismo doktorantów i studentów IHS UKSW "Artifex" istnieje od roku 2000.


Opieka naukowa: dr Bartłomiej Gutowski. Redakcja: Olga Cała, Paweł Drabarczyk, Katarzyna Figura, Alicja Kisiel, Karolina Kozyra-Ignut, Dominika Macios, Magdalena Olszewska, Magdalena Piecyk, Marta Rola, Ilona Sobiczewska. Kontakt z redakcją: tel. 608 263 293, artifex@free.art.pl


Numer 14 Artifex
NUMIER 14/2012
Numer 13 Artifex
NUMER 13/2011
Numer 12 Artifex
NUMER 12/2010
Numer 11 Artifex
NUMER 11/2009
Numer 10 Artifex
NUMER 10/2008
Numer 9 Artifex
NUMER 9/2006
Numer 8 Artifex
NUMER 8/2005
Numer 7 Artifex
NUMER 7/2005
Numer 6 Artifex
NUMER 6/2004
Numer 5 Artifex
NUMER 5/2003

Numer 4 Artifex
NUMER 4/2002
Numer 3 Artifex
NUMER 3/2001
Numer 2 Artifex
NUMER 2/2000
Numer 1 Artifex
NUMER 1/2000www.ihs.uksw.edu.pl