INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEIHS UKSW

ARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE IHS UKSW
NUMER 1
Smiley face


Kontakt:
artifex@uksw.edu.pl


Redaktor naczelna:
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Członkowie redakcji:
dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof UKSW
dr Paweł Drabarczyk
dr Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktor naczelnej)
dr Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji)
dr Marta Wiaraszka

Rada naukowa:
dr hab. Zbigniew Bania
r hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
prof. dr. hab. Waldemar Deluga
prof. dr hab. Jakub Lewicki
dr Anna Oleńska
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
dr Dorota Piramidowicz
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk

Recenzenci tomu 1
dr Artur Badach
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW
dr Filip Burno
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
dr hab. Piotr Gryglewski
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr Rafał Nestorow
dr hab. Kazimierz Ożóg
dr Renata Piątkowska
dr Dorota Piramidowicz
prof. dr hab. Jakub Pokora
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
dr Justyna Sprutta
dr Karolina Stanilewicz
Zasady opracowania tekstów

Regulamin czasopisma

www.ihs.uksw.edu.pl