INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE


Smiley face

ARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE IHS UKSWPierwszy numer "Artifex Novus" ukazał się w roku 2017, poświęcony jest sztuce na Mazowszu

Smiley face
Kontakt:
artifex@uksw.edu.pl


Redaktor naczelna:
Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Członkowie redakcji:
Anna Sylwia Czyż
Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktor naczelnej)
Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji)

Rada naukowa:
dr hab. Zbigniew Bania,
prof. UKSW, dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW,
prof. dr. hab. Waldemar Deluga,
dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW,
prof. UKSW, dr Anna Oleńska,
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski,
dr Dorota Piramidowicz,
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk

Wytyczne edytorskie

Regulamin czasopisma

www.ihs.uksw.edu.pl