INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE IHS UKSWPierwszy numer "Artifex Novus" planowany jest na koniec 2015 roku.

Będzie to czasopismo, naukowe, recenzowane, dla którego wersją podstawową będzie wydanie internetowe.
Pierwszy numer poświęcony będzie sztuce na Mazowszu.Wytyczne edytorskie

Regulamin czasopismaKontakt:
artifex@uksw.edu.pl

Redaktor naczelna:
Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Członkowie redakcji:
Anna Sylwia Czyż
Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktora naczelnego)
Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji)
Marta Wiraszka
Rafał Zapłata

Rada naukowa:
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
prof. dr. hab. Waldemar Deluga
dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW
dr hab. Christine Moisan-Jablonski prof. UKSW
dr Anna Oleńska
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
dr Dorota Piramidowicz
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk
dr hab. Małgorzata Wrześniak
www.ihs.uksw.edu.pl