INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEIHS UKSW

ARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE / SCIENTIFIC JOURNAL
IHS UKSW
NUMER 1
Smiley face


Kontakt / Contact:
artifex@uksw.edu.pl


Redakcja / Editors
Redaktor naczelna / Editor-in-Chief:
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW

dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof UKSW
dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
dr Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktor naczelnej / Deputy Editor)
dr Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji / Editorial Secretary)
dr Marta Wiaraszka

Rada Naukowa / Scientific Council
ks. dr hab. Rastislav Adamko prof. KU (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UŁ (UKSW)
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW (UKSW)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská univerzita, Czechy)
doc. dr. Vydas Dolinskas (Vilniaus universitetas, Litwa)
dr hab. Krzysztof Gombin (KUL, Lublin)
dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB (UŚ, Opole)
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Jakub Lewicki (UKSW)
dr Tadeusz Lewicki (Università Pontificia Salesiana, Włochy)
dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (AH, Pułtusk)
prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski (UKW, Bydgoszcz)
dr Anna Oleńska (IS PAN)
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (UKSW)
prof. Mindaugas Paknys (Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Litwa)
dr Dorota Piramidowicz (IS PAN)
prof. Athanasios Semoglou (Aristotle University of Thessaloniki / Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonikach, Grecja)
dr hab. Marek Walczak (UJ, Kraków)
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (ASP Warszawa)
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (UMK Toruń)

Recenzenci tomu 1 / List of Reviewers for volume 1
dr Artur Badach
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW
dr Filip Burno
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
dr hab. Piotr Gryglewski
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr Rafał Nestorow
dr hab. Kazimierz Ożóg
dr Renata Piątkowska
dr Dorota Piramidowicz
prof. dr hab. Jakub Pokora
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
dr Justyna Sprutta
dr Karolina Stanilewicz
Zasady dla autorów / Guidelines for authors

Regulamin czasopisma / Regulations of the journal

www.ihs.uksw.edu.pl