INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEIHS UKSW

ARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE / SCIENTIFIC JOURNAL
IHS UKSW
NUMER 1
Smiley face


Kontakt / Contact:
artifex@uksw.edu.pl


Redakcja / Editors
Redaktor naczelna / Editor-in-Chief:
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera
dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof UKSW
dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
dr Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktor naczelnej / Deputy Editor)
dr Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji / Editorial Secretary)
dr Marta Wiaraszka

Rada Naukowa / Scientific Council
ks. dr hab. Rastislav Adamko prof. KU (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská univerzita, Czechy)
doc. dr. Vydas Dolinskas (Vilniaus universitetas, Litwa)
prof. Mindaugas Paknys (Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Litwa)
prof. Athanasios Semoglou (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Grecja)
dr hab. Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (Akademia Humanistyczna im A. Gieysztora, Pułtusk)
dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci tomu 1 / List of Reviewers for volume 1
dr Artur Badach
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW
dr Filip Burno
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
dr hab. Piotr Gryglewski
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr Rafał Nestorow
dr hab. Kazimierz Ożóg
dr Renata Piątkowska
dr Dorota Piramidowicz
prof. dr hab. Jakub Pokora
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
dr Justyna Sprutta
dr Karolina Stanilewicz
Zasady dla autorów / Guidelines for authors

Regulamin czasopisma / Regulations of the journal

www.ihs.uksw.edu.pl