INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEIHS UKSW

ARTIFEX NOVUS

CZASOPISMO NAUKOWE / SCIENTIFIC JOURNAL
IHS UKSW
NUMER 2
Artifex Novus
NUMER 1
Artifex Novus


Kontakt / Contact:
artifex@uksw.edu.pl

Redakcja / Editors
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW (redaktor naczelna / Editor-in-Chief)
dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof UKSW
dr Bartłomiej Gutowski (zastępca redaktor naczelnej / Deputy Editor)
dr Agnieszka Skrodzka (sekretarz redakcji / Editorial Secretary)
dr Marta Wiaraszka

Rada Naukowa / Scientific Council
ks. dr hab. Rastislav Adamko prof. KU (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UŁ (UŁ)
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW (UKSW)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská univerzita, Czechy)
doc. dr. Vydas Dolinskas (Vilniaus universitetas, Litwa)
dr hab. Krzysztof Gombin (KUL, Lublin)
dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB (UŚ, Opole)
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Jakub Lewicki (UKSW)
dr Tadeusz Lewicki (Università Pontificia Salesiana, Włochy)
dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (AH, Pułtusk)
prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski (UKW, Bydgoszcz)
dr Anna Oleńska (IS PAN)
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (UKSW)
prof. Mindaugas Paknys (Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Litwa)
dr Dorota Piramidowicz (IS PAN)
prof. Athanasios Semoglou (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja)
dr hab. Marek Walczak (UJ, Kraków)
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (ASP Warszawa)
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (UMK Toruń)


Zasady dla autorów / Guidelines for authors
Oświadczenie autora / Author's Declaration
Formularz recenzji / Review form


www.ihs.uksw.edu.pl